Kurikulum dan Sistem Belajar

16.50

1. Kurikulum

SD Muhammadiyah 09 Plus menggelar pendidikan berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).


2. Sistem Belajar

a. Full Day Islamic School.
Dengan pola belajar penuh, diharapkan kebutuhan tambahan les / ekstra bimbingan belajar, kursus, dsm’, sudah terpenuhi dalam system belajar ini.

b. Klas I, II dan III menerapkan 2 (dua) orang Guru Pembimbing pada setiap kelas.
Satu Guru Pembimbing berorasi didepan Kelas, Pembimbing lainnya mengawasi setiap murid sejauh mana terjadi link antara Pembimbing dan Anak didiknya.

c. Kurikulum memadukan keilmuan, ke-Islaman dan kebangsaan.
Memadukan ketiga unsur tersebut secara berimbang  Insya Allah akan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi generasi penerus kepemimpinan bangsa dalam rangka membawa Indonesia menjadi Baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur.

d. Memfungsikan Pendidikan sebagai transfer of Islamic value, transfer of knowledge, dan skill development.

e. Dalam proses Belajar Mengajar, setiap Guru Pembimbing berbekal Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

f. Dilengkapi dengan Laboratorium Bahasa dan Komputer (30 unit).

g. Extra kurikuler : Tapak Suci (Olah Raga Bela diri khas Muhammadiyah), Pramuka, English Club, Drumband, Futsal.

h. Target hafal Juz Amma (QS. An-Naas s/d. An-Naba’) pada akhir tahun pembelajaran.Nilai Tambah Pendidikan SD Muhammadiyah 09 Plus
  • Hafal Juz ‘Amma
  • Pengetahuan Hadits harian
  • Pengetahuan doa harian
  • Pengenalan trilingual Bahasa Indonesia, Inggris, & Arab
  • Penguasaan Komputer & Internet


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »